The last witness

The untold story of the Norwegian resistance movement

The Pelle group carried out some of the most dangerous sabotage operations during the German occupation of Norway. But because of their communist convictions, the group members were monitored by the state, met by an occupational ban and erased from the history books after the war. The few members of the Pelle group that are still alive now seek an apology that is long overdue, and by staging a fictitious trial, directors Øystein Rakkenes and Morten Conradi allow them the opportunity to tell their stories.

Det_siste_vitnet

Den ukjente historien om den norske motstandskampen

«Den forestilling om at man ikke hadde lov til å sette i gang overvåkning før man hadde fått grunn til mistanke om ulovlig aktivitet er etter mitt skjønn naiv», sier Kåre Willoch når han forteller om den norske statens overvåkning i etterkrigstiden. Pelle-gruppen utførte noen av de dristigste sabotasjeaksjonene i Norge under krigen, men på grunn av deres kommunistiske overbevisning var det ikke rom for dem i den kalde krigens Norge. Fra øverste politiske hold ble de ansett som en trussel, og medlemmene ble avlyttet, trakassert, utsatt for yrkesforbud og regelrett sensurert bort fra norsk historie.

Idag er det kun et fåtall gjenlevende personer fra Pelle-gruppen som kan fortelle om deres innsats under krigen og den nærmest totale neglisjeringen av deres innsats etter 1945. Regissørene Øyvind Rakkenes og Morten Conradi iscenesetter en fiktiv rettssak der de aldrende motstandsmenn får tale sin sak. I vitneboksen sitter blant annet statsministere, statsråder og historikere, og de beretter om et av de mørkere kapitler i norsk historie.

Breaking the Wall of Silence
IN GANDHI'S FOOTSTEPS